Köyümüzün Tarihi

Bozkale Mahallesi; Rize ilinin 10 kilometre doğusunda, Karadeniz’e sahili olan 350-400 yıllık bir yerleşim yeridir.

Sahilden (kuzeyden) güneye doğru 3500 metre yukarıya uzanan 1200 hektar bir alana sahiptir. İçinde 120 hane bulunup, 252 seçmene, yazın 400 nüfusa sahip olan, kış mevsiminde yarı yarıya azalan bir mahalledir.

Kuruluş döneminde, deniz kıyısında olmasından dolayı, deniz geçişini ve deniz kıyısından uzanan yolun kontrolü için sahilinde bir gözetleme kulesi yapılmış ve bu yapı günümüzde halen mevcuttur. Kule, Kale çağrışımından dolayı da ismi Bozukkale olarak adlandırılmıştır.

1940’lı yıllarda İsmet İnönü’nün  mahalle sahilindeki ziyareti sırasında telaffuz edilen ismi doğru bulmaması, kalenin sahile uzanan bölümünün gri renkte kaya olması nedeniyle “…buranın ismi Bozkale olsun…” söylemiyle ismi değiştirilmiş ve Bozkale Köyü ismini almıştır.

 

1965 yılında Gündoğdu Belediyesi kurulduğunda belediyeye bağlanmış ve mahalle olmuştur. 2014 yılında Gündoğdu Belediyesi kaldırılıp Rize merkeze bağlanınca; Bozkale’de Rize merkeze bağlanmış, Rize’nin doğusundaki son mahallesi olmuştur.

Mahallemizin doğusunda ve batısında birer deresi vardır. Bunların üzerinde, yan mahallelere geçiş için önceden yapılmış olan 2 taş köprüden biri 1910 yılındaki afette yıkılmış, biri ise (doğudaki) halen kullanılabilir haldedir. Dere boylarında mevcut değirmenler afette yıkılmış 1 tanesi ayakta kalmıştır.

İki dere üzerinde irili ufaklı 5 şelaleye sahiptir. Batıda olan, dere üzerindeki bir şelalesi muhteşemdir. Çocukluğumuzda “Jarjara” ismiyle andığımız bu şelale 30 metre yükseklikten akmaktadır.

Tamamen vahşi bir doğa içerisindeymiş izlenimini veren bu şelalemiz, Sahil yolundan 550 metre kadar yukarıdadır.

Kısa sürede yürüyüş yolu yapılmış ve turizme kazandırılmış olması hedefine ulaşma çalışması içerisindeyiz.

Aynı zamanda; Güney tarafımızdaki bir tepe üzerinde de, yine ağaçlar içerisinde, doğasını bozmadan, dört bir tarafı açık, Rize merkezi gören, Karadeniz’in karşısında duran bir çay bahçesi yapma hedefimiz var.

Mahallemizin kuruluş tarihi konusunda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bu yörenin konaklama yeri olduğuna dair rivayetler var. Sahilinde deniz ve kara geçişini gözetlemek için gözetleme kulesi vardı. Bu (Kale) kale dış duvarları halen mevcuttur. O dönemlerde Kale arazisi köy tüzel kişiliğinin tapusundaydı. 1960’ta İzzet Erkal’a satılarak, kalenin yeri özel mülkiyete dönüştü. 2013 yılında Kültür Varlıklarını Koruma Kurulunca koruma altına alındı.

Mahallemize ilk yerleşenler: Molla Osman Oğulları, Solak Oğulları ve Karvan Oğulları’dır. Mollaosmanlar soyadı kanunuyla Bilgi ve Tepe Soyadını aldı. Solakoğulları; Solakoğlu, Aksoy, Aksu ve Avcı soyadını aldı. Karvanlarda; Karvan, Kar soyadını aldı.

Bu soy isimli ailelerle beraber mahallemizde; Erkal, Demirtaş, Orhun, Maden, Şen, Aydın, Karaosman, Dereci, Dereli, Yıldız, Karaçayoğlu, Kalkan, Hortum, Akhuy, Kandemir soyisimli aileler mevcuttur.

Ben 2009 yılında Muhtar seçildim, 3. dönem muhtarlığımı yapmaktayım.

Mustafa Yıldız

Sevgi ve saygılarımla..

Close